Zwemles zwemdiploma A en B

Bij Zwemschool-Utrecht kan uw kind binnen 1 jaar zijn zwemdiploma A en B in één keer halen!

Uw kind doorloopt bij ons een vast traject dat bestaat uit 40 lesweken met 1 x 1.5 uur zwemles per week. Hierdoor komt de duur van het traject neer op slechts 10 lesmaanden. De meeste kinderen behalen met dit traject, met de inachtneming van de schoolvakanties, dan binnen 1 jaar hun zwemdiploma A én B.

Vanaf 5 jaar kan uw kind bij ons het zwemlestraject starten. Uw kind krijgt les in een vaste groep, op een vaste lesdag en -tijd van een vaste lesgever. Alle lesgevers zijn gediplomeerd en in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De lessen worden gegeven in een rustige omgeving in een warm bad (35 graden) van 12.5 x 6 meter. De beweegbare bodem maakt het mogelijk om het traject te starten in ondiep water waarbij gradueel wordt toegewerkt naar zwemmen in diep water.

Wij streven ernaar dat uw kind veilig is in het water en over kwalitatief goede zwemvaardigheden beschikt.

Om deze reden diplomeren wij met de internationaal erkende zwemdiplomalijn van ENVOZ die onder meer bestaat uit het A Diploma en het B Diploma.

page3image63432880

Wij kiezen er daarbij bewust voor om het zwemlestraject niet te stoppen bij het zwemniveau conform het A-diploma, maar om het traject door te trekken totdat uw kind het zwemniveau conform het B-diploma heeft bereikt. Dit doen wij ten behoeve van de veiligheid en zwemvaardigheid van uw kind.

page5image63912496

Wanneer uw kind voldoet aan de eindtermen conform het B-diploma, dan gaat uw kind afzwemmen en behaalt hij zijn A- én tevens zijn B-diploma .

Bij Zwemschool-Utrecht hanteren wij een leuke en leerzame methodiek met de volgende uitgangspunten:

  • Leren is leuk

  • Leren is zelf ontdekken

  • Leren is samen ontdekken

  • Leren gaat bij iedereen anders

Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar de zwemles komen. Fijn voor het kind, voor de ouders en het bevordert het leerproces! In de zwemles richten we ons daarom erop dat een kind zich competent, autonoom en verbonden voelt: de drie randvoorwaarden voor motivatie. We doen dit onder andere door af te wisselen tussen open en gesloten opdrachten, door succeservaringen te creëren, door samenwerkingsoefeningen uit te voeren en door elk kind persoonlijke aandacht te bieden.

Verder wordt er middels differentiatie in de lessen rekening gehouden met het verschil in niveau en behoeften tussen kinderen. Een kind dat al heel zelfverzekerd is en de techniek goed beheerst, zal een complexere opdracht krijgen dan een kind dat nog angstig is of de techniek nog niet onder de knie heeft.

Opbouw zwemlestraject

Fase 1

Het traject start met een periode waarbij kinderen gewend raken aan het water. Onder water gaan,  vooruit bewegen, achteruit bewegen, drijven. Er wordt tijdens deze periode veel gebruikgemaakt van de belevingswereld van het kind. Tijdens deze periode wordt veelal gezwommen in ondiep water, maar wordt ook kennisgemaakt met diep water.

Gradueel wordt als eerste begonnen met het oefenen van de crawlslagen (borst- en rugcrawl). De crawlslagen zijn meer natuurlijkere en meer symmetrische slagen dan de schoolslag en de rugslag. De crawlslagen hebben kinderen daardoor sneller onder de knie waardoor ze ook gauw vertrouwd raken in het water en zelfstandig in diep water kunnen zwemmen. De zelfredzaamheid wordt hiermee gestimuleerd, waardoor daarna meer aandacht gegeven kan worden aan het verbeteren van de zwemtechnieken.

Fase 2

Wanneer kinderen de beginselen van de crawlslagen goed onder de knie hebben en ze zichzelf kunnen redden in diep water wordt langzaamaan gestart met het oefenen van de rugslag. Gaat de rugslag redelijk, dan wordt ook gestart met het oefenen van de schoolslag. Verder leren de kinderen om te duiken en leren ze om steeds langere afstanden onder water te zwemmen.

Geleidelijk gaat de focus ook steeds meer naar de conditie en het uithoudingsvermogen wanneer de kinderen de zwemslagen beheersen. Verder leren de kinderen te zwemmen met kleren en komen verschillende survivalelementen tijdens de lessen aan bod. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de HELP-houding, hurksprong en de draai om de lengte as. Kinderen leren zichzelf zo ook te kunnen redden in het water tijdens onverwachte situaties.

Zwemmaterialen tijdens de les

Er wordt tijdens de lessen gebruikgemaakt van zwembrilletjes, zoomers (kleine flippers) en diverse andere materialen zoals pionnen, matten of ringen.

De zoomers zorgen voor goede krachtige crawlbenen. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren op het oefenen van de zwemslagen en leren ze sneller zwemmen. De zwembrillen worden gebruikt wanneer de zwemslagen worden aangeleerd of verbeterd. Dit is voor kinderen prettig. De vaardigheden waarbij onderwateroriëntatie en survival centraal staan moeten de kinderen zonder zwembril uitvoeren. Matten, pionnen, blokjes, ringen en dergelijke andere materialen worden gebruikt om de lesopdrachten vorm te geven. De ervaring leert dat kinderen het zwemmen met deze materialen erg leuk vinden.

Aangezien we het belangrijk vinden dat de kinderen zelf ervaren wat het water met hen doet, werken we niet met drijfmiddelen maar slechts met hulpmiddelen.

Communicatie met ouders

Een belangrijk onderdeel van het zwemlestraject is de communicatie met ouders en het kind. Voor de start van de zwemlessen wordt u als ouder goed geïnformeerd over het zwemlestraject. U wordt middels voortgangsgesprekken gedurende de zwemlessen op de hoogte gehouden van de voortgang. Tevens kunt u de voortgang van uw kind zelf online volgen met Zwemscore.

Tijdens de les kunt u buiten of aan de badrand de vorderingen van het kind aanschouwen. Wel vragen we de ouders aan de badrand rustig te zijn tijdens de les. Indien uw kind door uw aanwezigheid minder goed presteert is het beter om even weg te gaan.

De Internationaal zwemdiploma serie van ENVOZ 

Hieronder staan de eisen en richtlijnen van het A- en B- diploma van de ENVOZ.

Bij Zwemschool-Utrecht werken de kinderen tijdens het zwemlestraject toe naar de eindtermen conform het B-diploma van de ENVOZ. Wanneer uw kind voldoet aan de eindtermen conform het B-diploma , dan gaat uw kind afzwemmen en behaalt hij zijn A- en tevens zijn B-diploma

Leren zwemmen doe je maar een keer in je leven, dus kan het maar beter goed zijn!

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook