FAQ- vragen over de zwemles

Veelgestelde Vragen 

Op deze pagina staan de meest gestelde vragen over onze zwemles.

Hoe lang duurt het behalen van het zwemdiploma A of B?

Voor veel zwembaden is het lastig om vooraf te voorspellen hoe snel een kind leert zwemmen. Dit is afhankelijk van de organisatie, het kind en de tijdsduur van de lessen. Gemiddeld staat voor het A-diploma 50 lesuur en het B-diploma 10 lesuur. Kinderen die zwemlessen krijgen van een half uur zouden, wanneer uitgegaan wordt van 40 schoolweken per jaar, dan meer dan 2 jaar op zwemles zitten voordat ze het A-diploma halen. Dit is een grote tijdsinvestering.

Bij Zwemschool-Utrecht gaat het sneller! Uw kind doorloopt in een kleine groep een vast traject dat bestaat uit 40 lesweken met 1 x 1.5 uur zwemles per week. Hierdoor komt de duur van het traject neer op slechts 10 lesmaanden. De meeste kinderen behalen met dit traject, met de inachtneming van de schoolvakanties, dan binnen een jaar hun zwemdiploma A & B.

Zijn er kinderen die het diploma met meer of minder dan 40 zwemlessen behalen?

Ja, niet alle kinderen behalen het diploma A en B na 40 zwemlessen van 1.5 uur. Elk kind is anders en leert op zijn eigen tempo. Een kind kan er bijvoorbeeld langer over doen om de zwemvaardigheden zich eigen te maken wanneer het kind nog niet helemaal watervrij was bij de aanvang van de zwemlessen en lang angstig blijft. Ook kan de concentratieboog laag zijn of kan een kind motorisch nog niet optimaal ontwikkeld zijn. Verder kan een kind veel lessen hebben gemist door (ziekte)verzuim waardoor het traject vertraging oploopt en een kind langer dan een jaar op zwemles zit. 

Soms zijn kinderen ook eerder klaar. Een kind mag bij ons afzwemmen als het voldoet aan de eindtermen van het ENVOZ zwemdiploma. 

Wat als mijn kind na het traject van 40 lesweken zijn diploma nog niet heeft behaald? 

Heeft het traject vertraging opgelopen of heeft uw kind om andere redenen meer tijd nodig om de zwemvaardigheden zich eigen te maken? Dat is geen probleem voor ons. Uw kind kan bij bij ons, op dezelfde locatie, lessen volgen tot het gewenste niveau behaald wordt. De aanvullende lessen worden op zondagochtend gegeven en duren 60 minuten. Het tarief en de tijden m.b.t. deze aanvullende lessen kunt u vinden onder “Prijzen en tijden”. 

Wij geven géén diplomagarantie. De laatste jaren merken we dat er minder kinderen watervrij zijn voordat ze aan de zwemlessen beginnen. Dit kan komen door Corona of omdat ouders over het algemeen, minder vaak vrijzwemmen met hun kinderen. Tevens heeft het minder fysiek spelen invloed op de motorische ontwikkeling van kinderen. Hierdoor heeft het leerproces soms meer tijd nodig en kunnen wij geen garantie meer bieden voor het diploma. 

Waarom is de zwemles voor kinderen vanaf 5 jaar?

De kinderen in deze leeftijdsfase beschikken over de grove motorische vaardigheden die nodig zijn voor het beheersen van de eerste zwemtechnieken. Tevens zitten de kinderen een jaar op school en hebben ze geleerd hoe het is om te luisteren in een groep. Kinderen van deze leeftijd vinden het leuk om te leren en te oefenen. Zo leren ze spelenderwijs zichzelf te redden in het water.

Wat is het verschil tussen het ENVOZ zwemdiploma en het ZwemABC?

“Naast de internationaal uitgegeven zwemdiploma’s van de ENVOZ zijn er ook diploma’s van andere organisaties in omloop. De meest bekende diploma’s zijn ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, EasySwim, KNZB, NRZ en de Reddingsbrigade.

Het niveau van het zwem-ABC dat de meeste zwemscholen uitgeven ontloopt elkaar qua eindtermen niet veel. Het werkelijke verschil komt tot uiting tijdens de zwemlessen.

Bij de organisaties die aangesloten zijn bij de ENVOZ staat plezier centraal. Het aanleren van goede zwemtechnieken en waterveiligheid wordt sneller aangeleerd als de lessen leuk zijn en de leerlingen én docenten plezier hebben in wat ze doen.

Daarnaast verdient iedereen het om op een eigen niveau een zwemdiploma te behalen. Niet voor niets hanteren wij de slogan: ‘Zwemmen zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn’.”

bron:www.envoz.nl

Waarom is Zwemschool-Utrecht overgegaan van het SuperSpetters-diploma op de ENVOZ-diploma’s?

Helaas heeft de KNZB ervoor gekozen om te stoppen met het SuperSpetters diploma en waren we als zwemschool  genoodzaakt om een ander diploma aan te bieden. Er is gekozen voor de diplomalijn van de ENVOZ. Binnen deze diploma-lijn kan de methodiek, in vergelijkbare vorm als de methodiek van de SuperSpetters, voortgezet worden. Tevens zijn er voldoende kwalitatieve eindtermen.

Kan mijn kind bij Zwemschool-Utrecht ook het C-diploma halen?

Nee, het C-diploma wordt niet door onze zwemschool aangeboden. Wij bieden een zwemlestraject aan voor kinderen vanaf 5 jaar waarmee ze binnen 1 jaar hun A- en B-diploma kunnen behalen.

Wilt u aansluitend of later verder gaan voor het C-diploma, (dit kan het beste wanneer uw kind wat ouder is 7 / 8 jaar).

Dan beschikt uw kind namelijk over fijnere motorische vaardigheden en is uw kind sterker en groter waardoor hij/zij de zwemvaardigheden zich sneller en beter eigen kan maken. Verder leent een groter bad met kouder water en startblokken zich beter voor het oefenen voor het C-diploma. Er zijn diverse zwemles aanbieders in Utrecht die het C lesprogramma aanbieden. In zwembad de krommerijn zit zwemschool Frans Heus, die ook de ENVOZ diploma lijn aanbieden.

Mogen ouders bij de zwemles aanwezig zijn?

Ouders mogen bij de zwemles aanwezig zijn, als ze stil langs de kant zitten en de aanwezigheid geen afleidende invloed heeft op het kind. Wanneer dit niet het geval is, verzoeken we de ouder om buiten het zwembad te wachten tot de zwemles is afgelopen.

Zijn zwemlessen van 1.5 uur niet te vermoeiend voor een kind?

Kent u dat: Ben je net met je kind in de speeltuin geweest, zitten ze 3 minuten , lopen ze alweer te rennen. Kinderen zijn vaak heel snel weer hersteld na inspanning. Als wij langere zwemlessen geven bouwen we pauzes in waarin de kinderen kunnen herstellen, meestal willen ze voor het einde van de pauze alweer iets doen. Tevens bouwen de kinderen gedurende de cursus, zwemconditie op en gaat het steeds makkelijker en beter.

Wat is een  Lespakket?

Wij geven zwemles met een  duikbril en een badmust en werken met een beloning systeem.

Leren zwemmen doe je maar een keer in je leven, dus kan het maar beter goed zijn!

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook