Algemene voorwaarden

Deelname aan de zwemlessen

Om deel te kunnen nemen aan de zwemlessen dient de leerling ingeschreven te zijn en hiervoor een bevestiging voor hebben ontvangen. We geven u per brief/ mail de data door wanneer de lessen worden gegeven. Hierin zijn ook de vakantie dagen opgenomen, zodat u ruim van te voren weet waar u aan toe bent.

Garantiebepaling

Voor alle zwemcursussen geldt: als de leerling niet direct na afloop van de cursus kan afzwemmen, voor het diploma en wel alle lessen heeft gevolgd , dan worden er voor de vervolglessen die nodig zijn tot het behalen van het diploma geen extra kosten gerekend. Indien  uw kind meer dan 3 lessen heeft gemist, vervalt wel de diploma garantie. (We willen de lessen graag zo continu mogelijk geven omdat we een vaste opbouw hebben willen we uitval zo veel mogelijk voorkomen. Vakantie en feestjes zijn een keus mbt afzeggen van de zwemles,  hierdoor kan de garantie bij meer dan 3 x komen te vervallen)

Zwemdiploma

Voor het diplomazwemmen worden de eisen van de KNZB worden gehanteerd. Deze garantiebepalingen vervallen wanneer de leerling niet alle lessen heeft gevolgd.
 Bij langdurig verzuim door ziekte zal, na het overleggen van een doktersverklaring, de garantie worden verlengd.
 Gemiste lessen inhalen is alleen mogelijk in overleg met de zweminstructeur(s).

Inschrijven en betalen

na inschrijven betaalt u per maand per incasso. Indien u niet komt opdagen bij de zwemles wordt het bedrag niet terugbetaald.

Voor de 10 maanden cursus vragen we 25 euro inschrijfgeld. Deze hoeft u alleen te betalen als uw kind ook werkelijk mee kan doen aan onze cursus.

Restitutie aanbetaling/lesgeld

Indien de zwemcursus wilt annuleren of stoppen is restitutie van de laatste maandbetaling niet mogelijk. Indien mogelijk ontvangt u de rest van het bedrag retour.  Indien Zwemschool-Utrecht, door omstandigheden de lessen moeten stoppen, ontvangt u het resterende lesbedrag terug.

Restitutie lesgeld vakantie cursus

Indien de zwemcursus wilt annuleren of stoppen na de inschrijving 48 uur van te voren voordat vakantie cursus begint dient u 50% van het lesgeld te betalen. de rest van het bedrag ontvangt u retour.  Indien Zwemschool-Utrecht, door omstandigheden de lessen moeten stoppen, ontvangt u het  hele resterende lesbedrag terug.

Veiligheid

Alle lessen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij aanvang van de betreffende zwemcursus aan de instructeur(s) doorgegeven te worden. Dit is nodig om de instructeurs in de gelegenheid te stellen de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Indien  de zwemlessen stoppen, ontvangt u de niet gebruikte tegoeden terug.

Privacybescherming

Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld. Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Slotbepaling.

Bij inschrijven voor een zwemcursus aanvaardt u deze algemene voorwaarden.

Utrecht, januari 2022

Leren zwemmen doe je maar een keer in je leven, dus kan het maar beter goed zijn!

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook