Privacy

Privacy statement

Zwemschool-Utrecht, hecht er waarde aan dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Zwemschool-Utrecht, vraagt alleen naar persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het inschrijven, het stellen van vragen/maken van opmerkingen of van een andere dienst binnen de website, kan het zijn dat je bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken, dan wel dat u deze op eigen initiatief verstrekt.

Indien u het contact en/of inschrijfformulier op onze de website gebruikt, is het mogelijk dat Zwemschool-Utrecht, uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door Zwemschool-Utrecht, in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie.

De website van Zwemschool-Utrecht, genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de pagina’s op de website. Zwemschool-Utrecht, houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina’s op de website de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website.

Zwemschool-Utrecht, gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel dat u ermee beoogt. De persoonlijke gegevens worden door Zwemschool-Utrecht, in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek.

Zwemschool-Utrecht, bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Zwemschool-Utrecht, kan hyperlinks op haar websites opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Zwemschool-Utrecht, worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden.

Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Zwemschool-Utrecht, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

Zwemschool-Utrecht, behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen.

Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Zwemschool-Utrecht, dan kunt u contact opnemen via zwemschooolutrecht@gmail.com

Leren zwemmen doe je maar een keer in je leven, dus kan het maar beter goed zijn!

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook