SuperSpetters

De SuperSpetters  lesmethode van de KNZB is de les methode waarbij kinderen op een leuke manier goed leren zwemmen en er veel aandacht is voor persoonlijk contact.

Kinderen vanaf 5 jaar krijgen in kleine groepjes zwemles van gediplomeerde lesgevers welke in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Na de periode waarin kinderen gewend raken aan het water, worden eerst de crawlslagen aangeleerd en vervolgens de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. Ouders worden goed op de hoogte gehouden van het leertraject. Kijk hier voor een filmpje over SuperSpetters.

DAGTijdKOSTENLocatie
woensdag17.00-18.30 uur
€ 33 per les

Utrecht, De Hoogstraat
zaterdag

13.30-15.00 uur
15.00-16.30 uur
€ 33 per lesUtrecht, De Hoogstraat
zondag
08.00 - 09.30 uur
09.30 - 11.00 uur
€ 35 per lesUtrecht, De Hoogstraat
tijdens de corona periode
werken we met aangepaste tijden
de klanten zijn hier per mail over geïnformeerd
Eén diploma waarmee de kinderen “echt goed” kunnen zwemmen!

Zwemschool-Utrecht, inschrijven

Het SuperSpetters diploma staat gelijk aan het reguliere C-Diploma.

Veel ouders stoppen met de zwemles na het behalen van het A of B diploma. Zwemschool-Utrecht wil kinderen opleiden die aan het einde “echt goed” kunnen zwemmen, kinderen die alleen A of B zijn minder zwemvaardig dan kinderen die C hebben behaald. Omdat de keus om vroegtijdig te stoppen er is haken ouders om verschillende redenen eerder af en doorlopen niet alle diploma’s.borstcrawl leren met de zwemles in Utrecht

Wij staan achter deze keuze omdat we van mening zijn dat kinderen zich in alle situaties moeten kunnen redden in het water, hiermee willen we kinderen ook enthousiasmeren voor de zwemsport. (bijvoorbeeld waterpolo, wedstrijd zwemmen, synchroon zwemmen)

De belangrijkste voordelen van SuperSpetters bij Zwemschool-Utrecht
 • Voor kinderen vanaf 5 jaar
 • Groepjes van maximaal 6 – of 8  kinderen, per lesgever
 • 1.5 uur les per week
 • Gediplomeerde lesgevers + VOG
 • Afzwemmen voor het KNZB SuperSpetter Zwemdiploma, lees het C diploma
 • De borstcrawl en rugcrawl als uitgangspunt
 • Survivalelementen en fun
 • Gebruik van een badmuts, zwembril en flippers
 • Een eigen zwemboek om voortgang te volgen
 • Beloningsmomenten met stickers
 • Regelmatige communicatie met de ouders over vorderingen van het kind
 • Locaties in Utrecht en Doorn
Opbouw zwemlestraject

Fase 1

In de eerste fase van de zwemles raken kinderen gewend aan het water. Na deze fase staan de borstcrawl en rugcrawl centraal. Dit zijn voor veel kinderen natuurlijke zwemslagen, die daardoor makkelijker aan te leren zijn.

Fase 2

Later in het traject leren de kinderen de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. Verschillende survivalelementen, bijvoorbeeld de HELP-houding, hurksprong en draai lengte as worden al in een vroege fase aangeleerd. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen niet alleen goed leren zwemmen, maar dat ze zich ook kunnen redden in het water tijdens onverwachte situaties.

Gebruik materiaal

Tijdens de zwemlessen maken kinderen gebruik van een badmuts, zwembril en zoomers (kleine flippers). Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren op het oefenen van de zwemslagen en leren ze sneller zwemmen. De ervaring leert dat kinderen het zwemmen met deze materialen erg leuk vinden.

De zoomers zorgen voor goede krachtige crawlbenen. De zwembril wordt alleen gebruikt bij oefeningen waarbij de zwemslagen worden aangeleerd of verbeterd. Alle vaardigheden waarbij onderwater oriëntatie en survival centraal staan worden zonder zwembril uitgevoerd. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zelf ervaren wat het water met hen doet, werken we niet met drijfmiddelen maar wel met hulpmiddelen.

Communicatie

Een belangrijk onderdeel van SuperSpetters is de communicatie met ouders en het kind. Voor de start van de zwemlessen worden ouders goed geïnformeerd over het zwemlestraject en ouders worden middels voortgangsgesprekken gedurende de zwemlessen op de hoogte gehouden van de voortgang. Tijdens kijklessen kunnen ouders aan de badrand de vorderingen van het kind aanschouwen.

Kijken tijdens de zwemles

ja, U mag tijdens zwemles mee kijken. Wel vragen we de ouders rustig te zijn tijdens de les. Indien uw kind door uw aanwezigheid minder goed presteert is het beter om even weg te gaan.

Zwemboek

Kinderen ontvangen bij aanvang van het zwemlestraject een persoonlijk zwemboek. In dit zwemboek zitten leuke zwemlesverhalen voor de kinderen, kunnen beloningsstickers worden geplakt en staat handige informatie voor de ouders.

goede zwemschool in Utrecht

 

Leren zwemmen doe je maar een keer in je leven, dus kan het maar beter goed zijn!

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook