Diplomagarantie

Zwemmen met Diploma garantie?

Wij staan achter ons product en doen ons uiterste best om uw kind binnen de gestelde tijd van 10 les-maanden af te laten zwemmen, voor het SuperSpetters diploma. Mocht het zo zijn dat uw kind hier nog niet klaar voor is. Heeft hij/zij wel alle lessen gevolgd en hebben we een aaneengesloten periode zwemles kunnen geven (M.u.v. de vakanties) dan mag uw kind op de donderdag of zondag door gaan met de zwemlessen, tot hij/zij wel kan afzwemmen voor het SuperSpetters diploma.

Continuïteit bevordert het leerproces.

Aan sommige kinderen kunnen we geen diploma garantie geven. Dit kan diverse oorzaken hebben. Wij toetsen uw kind op motoriek en gedrag. Indien we na een van de eerste zwemlessen denken dat het desbetreffende kind, niet de gestelde doelen binnen de 10 lesmaanden kan halen, bespreken we dit met de ouders. Het kind mag wel bij ons op les maar kunnen we helaas geen diploma garantie geven. Zo ontstaat er voor u en ons geen druk op het presteren.

Afzeggen met als reden een persoonlijk feestje of vakantie is, dan kan er niet worden geruild. Bij ziekte gaan we in overleg een oplossing zoeken.
We willen hiermee voorkomen dat de groepjes uit elkaar vallen en de continuïteit gewaarborgd kan worden.

Indien uw kind meer dan 3 x afwezig is geweest, vervalt helaas de diploma garantie en dient u de resterende losse lessen te voldoen.afzwemmem KNZB SuperSpetters

Indien gedurende de zwemlessen we door omstandigheden buiten ons vermogen om geen les konden geven, dan vervalt de diploma garantie. Indien blijkt dat uw kind achter komt te liggen op de rest van de groep, stellen we u hiervan op de hoogte en zoeken we in overleg naar een oplossing.

Het kan zijn dat uw kind er wat langer over gaat doen of het C- niveau niet gaat halen. In sommige gevallen is een kind motorisch  of verstandelijk niet in staat om alle eisen te halen.

Voor deze kinderen hebben we een alternatief diploma. Dit krijgen de kinderen als ze o.a.  50 meter echt  “zwem-veilig” kunnen afleggen in diep water.  We zullen dit al vroegtijdig met de ouders bespreken.

Leren zwemmen doe je maar een keer in je leven, dus kan het maar beter goed zijn!

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook